خرید سرویس های پرسرعت

آموزش استفاده وی پی ان در آیفون

آموزش استفاده وی پی ان در سیستم عامل آیفون L2TP

نحوه اتصال به روش L2TP IPSec/PSK:
1. مسیر زیر را دنبال کنید:
Settings – General – Network – VPN – Add VPN Configuration – L2TP
2. سپس موارد خواسته شده را به صورت زیر وارد کنید:
Description:
ZIGOvpn-L2TP
Server:
pp2.speed-top.biz
pp.speed-top.biz
حتما با حروف کوچک بنویسید.
Secret:
123456
Account: یوزرنیم خودتان را وارد کنید. (حتما با حروف کوچک بنویسید.)
Password: پسورد خود را وارد کنید. (حتما با حروف کوچک بنویسید.)
RSA securID: این قسمت را روی گزینه Off قرار دهید.
Password: پسورد خود را وارد کنید.
Encryption level: را بر روی None قرار دهید.
Send all traffic: را بر روی On قرار دهد.
سپس تنظیمات رو ذخیره کنید، از این پس بعد از اتصال به اینترنت با مراجعه به همین بخش و انتخاب تنظیمات مورد نظر و On کردن گزینه وی پی ان به این سرویس وصل شوید.
نحوه اتصال به روش PPTP:
1. مسیر زیر را دنبال کنید:
Settings– General– Network– VPN– Add VPN Configuration– PPTP
2. سپس موارد خواسته شده را به صورت زیر وارد کنید:
Description:
ZIGOvpn-PPTP
Server:
pp.speed-top.biz
حتما با حروف کوچک بنویسید.
Account: یوزرنیم خودتان را وارد کنید. (حتما با حروف کوچک بنویسید.)
Password: پسورد خود را وارد کنید. (حتما با حروف کوچک بنویسید.)
RSA securID: این قسمت را روی گزینه Off قرار دهید.
Password: پسورد خود را وارد کنید.
Encryption level: را بر روی None قرار دهید.
Send all traffic: را بر روی On قرار دهد.
سپس تنظیمات رو ذخیره کنید، از این پس بعد از اتصال به اینترنت با مراجعه به همین بخش و انتخاب تنظیمات مورد نظر و On کردن گزینه وی پی ان به این سرویس وصل شوید.

arzan vpn